Benton v Marion (State Championship) - shuttersnapphoto