Benton v Egyptian (Goreville Invitational Tournament) - shuttersnapphoto